Syria

Od 2011 roku w Syrii trwa wojna domowa między siłami wiernymi prezydentowi Baszszarowi al-Asadowi a zbrojną opozycją. Mniejszość chrześcijańska w tym kraju to nawet dwa miliony wyznawców (5-10% populacji tego kraju). W Syrii, w drodze do Damaszku są jeszcze wioski w których mówi się w języku chrystusowym (wsie Malula i Sednaja). Były to miejsca pielgrzymek do wiosny 2014 roku, kiedy to prześladowania ekstremistów spowodowały ucieczkę 5000 mieszkańców Maluli. Jednak osobom mówiącym po aramejsku groziło nawet obcięcie języka za używanie tego języka publicznie. Struktura chrześcijan w Syrii jest bardzo zróżnicowana. Oprócz prawosławnych Greków (60% syryjskich chrześcijan) żyją tam również grekokatolicy, wierni Ormiańskiego Kościoła Katolickiego, maronici, jakobici, protestanci, nestorianie, katolicy Kościoła syryjskiego, chrześcijanie chaldejscy i katolicy rzymscy.

Początkowo muzułmanie i chrześcijanie żyli tam w zgodzie, obchodząc nawet wspólnie swoje święta. Zmiana nastąpiła po wybuchu Arabskiej Wiosny. Sytuacje wykorzystały organizacje powiązane z Al-Kaidą. Tereny, które oderwały się od państwa al-Asada są przejmowane przez ekstremistyczne formacje, które próbują narzucić swoją wizję Islamu. Dochodzi do publicznych ścięć, tortur, uprowadzeń (m.in. księży i zakonnic). Między 2011, a 2015 rokiem blisko pół miliona chrześcijan syryjskich musiało opuścić swoje domu u szukać schronienia za granicą lub w innych regionach kraju.

Dodaj komentarz