Józef Piłsudski – „Rok 1863” (1989)

Józef Piłsudski - Rok 1863Książka Józefa Piłsudskiego „Rok 1863” pierwszy raz została wydana w 1914 roku w Poznaniu. W latach 1902-1912 Józef Piłsudski prowadził nad Powstaniem styczniowym badania w miarę swoich naukowych możliwości. Powstanie styczniowe było dla niego modelem dla przyszłej walki o niepodległość, z którego można wyciągnąć dobre rzeczy, a uniknąć błędów.

Pomiędzy 13 lutego a 17 maja 1912 roku, Józef Piłsudski wygłosił dziesięć wykładów w Szkole Nauk Społeczno-Politycznych w Krakowie. Znaczną część słuchaczy tych wykładów stanowili uczniowie kursów oficerskich Strzelca krakowskiego, czyli kadra przyszłych dowódców armii, którą Piłsudski chciał stworzyć. Z tych wykładów powstało właśnie opracowanie „Rok 1863”.

Oryginalność opracowania Józefa Piłsudskiego bierze się ze szczególnego podejścia do tematu. Zastanawia się on nad Powstaniem styczniowym mając na myśli zadanie, z którym mu się wypadnie zmierzyć już w 1914 roku. Rzeczowo analizuje środki, jakimi dysponował Komitet Centralny Narodowy w przededniu wybuchu Powstania, ocenia plany wojskowe, to na ile były wykonalne. Zastanawia się nad kwestią nastroju społeczeństwa, rozstroju carskiego dowództwa.

Zarys historii militarnej Powstania styczniowego jest w opracowaniu Jóżefa Piłsudskiego próbą zestawienia osiągnięć i niedociągnięć polskiego dowództwa w pierwszych tygodniach walk. Końcowa refleksja jest optymistyczna. Jóżef Piłsudski wyciąga wnioski z niepowodzeń i klęsk Powstańców i wie jak będzie należało prowadzić walkę z caratem, aby osiągnąć zwycięstwo.

Ilość stron: 211

Data wydania: 1989 rok

Wydawnictwo: Książka i Wiedza

Kup książkę: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=pilsudski+rok+1863