Leszek Żebrowski – „Mity przeciwko Polsce” (2013)

Leszek Żebrowski - Mity przeciwko Polsce„Mity przeciwko Polsce. Żydzi. Polacy. Komunizm. 1939-2012” to wybór artykułów publicystycznych z zakresu najnowszej historii Polski oraz polityki z ostatnich kilkunastu lat, zamieszczanych w tygodniku „Nasza Polska”. Upływ czasu nie spowodował ich dezaktualizacji, wprost przeciwnie – dziś bowiem teksty te, nabierają dodatkowej mocy, jak dobre wino i są nadal bardzo świeże, dotykając spraw najbardziej drażliwych.

Dotyczą one szeroko pojętych zagadnień polsko-żydowskich i dziejów komuny w Polsce w okresie II wojny światowej, a także w tzw. Polsce Ludowej. Są również artykuły odnoszące się do współczesnej sytuacji politycznej. Książkę zamyka podsumowanie autora na temat zmian, jakie zaszły (i nie zaszły) w Polsce po 1989 r.

Kup książkę: http://allegro.pl/listing.php/search?string=zebrowski+mity