Wiktor Poliszczuk – „Dowody zbrodni OUN i UPA” (2000)

Wiktor Poliszczuk - Dowody zbrodni OUN i UPAKolejna z książek Wiktora Poliszczuka na temat nacjonalizmu ukraińskiego zawierającego dokumenty i ich tłumaczenie na język polski. Praca oparta jest na dowodach, przede wszystkim na dokumentach z archiwów ukraińskich autorstwa struktur OUN-UPA, a także z archiwów sowieckich, polskich i niemieckich. Pod tym względem jest to praca unikalna, obiektywna, nie ulęgająca wpływom prądów politycznych. W swojej pracy autor obala błędny pogląd nacjonalistycznych historyków ukraińskich, a także pewnych historyków polskich, którzy twierdza, ze OUN-UPA była formacja narodowo-wyzwoleńcza narodu ukraińskiego.

Autor przedstawia udokumentowane dowody, z których wynika jednoznacznie, iż struktury te prowadziły politykę ludobójstwa na ludności polskiej, a także mordowania Ukraińców, którzy się organizacji tej nie podporządkowali. W oparciu o analizę dokumentów autor przeprowadza dowód, ze eksterminacja ludności polskiej była wynikiem zasad ideologicznych i założeń programowych OUN, które w połączeniu z praktycznym ich zastosowaniem prowadzi do wniosku, ze nacjonalizm ukraiński stanowił odmianę faszyzmu.

To gruntowna praca naukowa o działalności Organizacji Nacjonalistów Ukraińskich do 1999 roku (w Polsce międzywojennej, w okresie wojny i po wojnie w Polsce, na Ukrainie i na Zachodzie), oraz struktur pochodnych: Legionu Nacjonalistów Ukraińskich, Batalionów: Nachtigall, Roland i 201 Schutzmannschaften, Ukraińskiej Policji Pomocniczej, Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz Dywizji SS-Galizien.

Data wydania: 2000 rok

Ilość stron: 778

Wydawnictwo: Nortom

Kup książkę: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=poliszczuk+dowody+zbrodni+oun+upa