Witold Wasilewski – „Ludobójstwo. Kłamstwo i walka o prawdę. Sprawa Katynia 1940–2014” (2014)

Witold Wasilewski - Ludobójstwo. Kłamstwo i walka o prawdę. Sprawa Katynia 1940–2014Zbrodnia katyńska na narodzie polskim, skazana przez dziesiątki lat na zakłamanie lub zapomnienie, była najstraszniejszym owocem komunistycznej ideologii i moskiewskiego imperializmu. Cały czas trwa walka o wyjaśnienie wszystkich aspektów ludobójstwa z 1940 roku, jego sprawiedliwe osądzenie, a przede wszystkim o to, by w świadomości historycznej Polaków i innych narodów obecna była prawda o Katyniu.

Książka Witolda Wasilewskiego „Ludobójstwo. Kłamstwo i walka o prawdę. Sprawa Katynia 1940-2014” ma być małą cegiełką w rosnącym, pomimo trudności, murze rzetelnej wiedzy o Katyniu.

Data wydania: 27.10.2014

Ilość stron: 304

Wydawnictwo: LTW

Kup książkę: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=wasilewski+ludobojstwo+klamstwo+i+walka+o+prawde