KZMP

Komunistyczny Związek Młodzieży Polski (KZMP) – była to młodzieżowa przybudówka Komunistycznej Partii Polski, która działała w II Rzeczypospolitej (lata 1922-1938).

KZMP powstał 17 marca 1922 roku i był polską sekcją Komunistycznej Międzynarodówki Młodzieży. Od 1923 roku na prawach autonomicznych w jego składzie działały analogiczne frakcje młodzieżowe z Zachodniej Białorusi oraz Zachodniej Ukrainy. KZMP od 1925 roku propagowało w ramach komunizmu kulturę, oświatę i sport wśród młodzieży. W opracowanej w 1936 roku związkowej deklaracji wymieniono potrzebę walki z rasizmem i faszyzmem oraz dążenie do wprowadzenia ustroju komunistycznego w Polsce co miało być osiągnięte w sposób „radykalny i stanowczy”.

Głównymi działaczami KZMP byli Bronisław Berman, Alfred Lampe i Antoni Lipski. W szczytowym okresie swojego istnienia do KZMP należało 15 tysięcy osób, z czego większość pochodzenia chłopskiego. Komunistyczny Związek Młodzieży Polski zakończył działalność po rozwiązaniu KPP w 1938 roku.