1 Armia Wojska Polskiego

1 Armia Wojska Polskiego – utworzona 29 lipca 1944 roku z przemianowania rzutu bojowego 1 Armii Polskiej w ZSRS. Była częścią odrodzonego Wojska Polskiego. Szlak bojowy zakończyła w maju 1945 roku wyjściem na brzeg Łaby i szturmem części swoich oddziałów na Berlin. Dowódcami 1 Armii Wojska Polskiego byli: gen. dyw. Zygmunt Berling, Władysław Korczyc (od 5 października 1944 roku), gen. dyw. Stanisław Popławski (od 1 stycznia 1945 roku).

« Powrót do Leksykonu