ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) – jest służbą specjalną powołaną do ochrony porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres zadań ABW koncentruje się na ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli. Jako służba specjalna podlega kontroli cywilnej: ABW nadzoruje Premier i kontroluje Sejm.

« Powrót do Leksykonu