Kossowski Adam

Adam Kossowski – ur. 5 grudnia 1905 w Nowym Sączu, zm. 31 marca 1986 w Londynie – polski malarz i rzeźbiarz. Studiował na ASP w Krakowie ale przeniósł się na ASP w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom w 1931 roku. Wyjechał następnie do Włoch i szkolił się w malowaniu temperą. Po powrocie do kraju pracował jako asystent na ASP w Warszawie. Podróżował w celach artystycznych do Włoch oraz do Francji.

Tuż po wybuchu II wojny światowej został pojmany na froncie wschodnim przez Armię Czerwoną, trafił do Charkowa i został skazany na pięć lat katorgi w łagrze nad Peczorą. Na skutek przeżyć związanych z niewolą sowiecką został gorliwym katolikiem co rzutowało na jego późniejszą twórczość. Wstąpił do Armii Gen. Andersa i do 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych. Następnie przebywał w Londynie, gdzie pracował w polskim ministerstwie informacji. Pracował zawodowo przy wystrojach kościołów brytyjskich. Tworzył dzieła o tematyce sakralnej, malował obrazy ścienne oraz sztalugowe.

« Powrót do Leksykonu