Afera Olina

Afera Olina – afera, która wybuchła pod koniec grudnia 1995 roku po tym, jak Andrzej Milczanowski oskarżył z trybuny sejmowej urzędującego premiera Józefa Oleksego o współpracę z rezydentami KGB w Polsce: Ałganowem i Jakimiszynem. Po wszczęciu przez prokuraturę wojskową śledztwa w tej sprawie, Józef Oleksy podał się do dymisji 24 stycznia 1996 roku. Śledztwo umorzono, uznając, że nie wiadomo, kim był szpieg o pseudonimie „Olin”. Śledztwo wykazało również, że nie ma żadnych dowodów na jakikolwiek związek Józefa Oleksego z oskarżeniami wysuwanymi pod jego adresem.

W wyniku afery rząd Oleksego podał się do dymisji. Afera wpłynęła też negatywnie na wizerunek elit politycznych i Urzędu Ochrony Państwa, na którego materiały operacyjne powoływał się ówczesny minister spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski. Sprawa ta też poważnie nadszarpnęła dalszą karierę polityczną Oleksego.

Zobacz więcej: afera Olina

« Powrót do Leksykonu