Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) – niepubliczna uczelnia akademicka.

Została założona w 1993 roku. Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w pięciu dyscyplinach: Zarządzanie, Ekonomia, Prawo, Finanse i socjologia, ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o Zarządzaniu, Ekonomii i Prawa. Ofertę kształcenia uzupełniają studia podyplomowe. Jest to szkoła niepodzielona na wydziały. Uczelnia bierze udział w programie Erasmus.

« Powrót do Leksykonu