Talik Alojzy

Alojzy Talik – ps. „Orzeł”. Urodzony 30 marca 1925 roku . W 1939 roku miał ukończoną ledwie szkołę powszechną. W okresie okupacji pracował w kilku niemieckich gospodarstwach. Po wojnie wstąpił do MO, został przydzielony do Wojewódzkiej Komendy MO w Białymstoku, gdzie pełnił służbę od sierpnia 1945 roku do czerwca 1946 roku. Widząc terror MO i UB, zdecydował się na dezercję. Będąc na wakacjach przystąpił do grupy Edwarda Michalika „Kanara”.

Uczestniczył m.in. w likwidacji konfidenta UB Stanisława Hessa 9 czerwca 1946 oraz w likwidacji funkcjonariusza MO Bronisława Antonika 17 lipca 1946. W październiku w jednej z akcji został ranny i ukrywał się. Na skutek donosu został aresztowany. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na karę śmierci, utratę praw publicznych na zawsze i przepadek mienia.  W czasie rozprawy częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wyrok wykonano 17 grudnia 1946 roku  w Bielsku, został potajemnie pochowany na cmentarzu przy ul. Cmentarnej w Bielsku. W chwili śmierci miał 21 lat.

« Powrót do Leksykonu