Sawicki Anatol

Anatol Sawicki – ps. „Chopin”, „Cybulski”, „Młot”. Urodzony  w 10 października 1897 roku w Odessie. Po 1918 roku w Wojsku Polskim, walczył w wojnie polsko – bolszewickiej, zawodowy oficer. W kampanii wrześniowej 1939 roku walczył pod Warszawą, zbiegł z niewoli niemieckiej. Od maja 1941 komendant Obwodu Krasnystaw, od września 1942 komendant Obwodu Chełm. Od 1943 roku inspektor Inspektoratu Południowego Bóbrka w Okręgu Lwów, bronił przed UPA polskie wsie. Do grudnia 1945 roku komendant Okręgu Lwów „Nie”, przeprowadził ewakuację żołnierzy lwowskich ze ZSRS.

Od 1946 roku przebywał w Lubaniu Śląskim, był komendantem eksterytorialnego Okręgu Lwowskiego AK-WiN. Aresztowany w marcu 1948 roku, przeszedł brutalne śledztwo, tak że w czerwcu 1948 roku „nie mógł chodzić o własnych siłach”. Podczas przesłuchania 8/9 sierpnia 1948 został brutalnie skatowany i wyskoczył z III piętra budynku UB we Wrocławiu, zmarł dzień później w szpitalu. Pochowany na cmentarzu w Wieluniu.

« Powrót do Leksykonu