Celiński Andrzej

Andrzej Celiński – ur. 26 lutego 1950 r. w Warszawie, socjolog, polityk, senator i poseł, w latach 2001–2002 minister kultury w rządzie Leszka Millera, od 2012 roku przewodniczący Partii Demokratycznej. Jako instruktor harcerski blisko współpracował z Antonim Macierewiczem i Piotrem Naimskim w 1 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej im. Romualda TrauguttaCzarna Jedynka”. Był członkiem KSS KOR i NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym był internowany.

W latach 1989–1990 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie oraz uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Należał do Unii Demokratycznej, Unii Wolności, a następnie do SLD. Był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej  Megagazu (afera Megagaz). W latach 2004–2005 z ramienia SLD zasiadał w Sejmowej Komisji Śledczej zajmującej się sprawą Orlenu, zrezygnował z udziału w jej pracach 12 lipca 2005 roku . W marcu 2004 roku wspólnie z Markiem Borowskim stworzył SdPL.

« Powrót do Leksykonu