Chwalba Andrzej

Andrzej Chwalba (ur. 11 grudnia 1949 w Częstochowie) – historyk i eseista, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz dziejów Krakowa.

Absolwent UJ. Zajmował się badaniami nad historią Polski XIX wieku. Doktoryzował się w 1982 roku, a nasteępnie obronił pracę habilitacyjną (1990). Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1995 roku. W jego dorobku naukowym znajdują się prace poświęcone historii Polski w XIX wieku (zwłaszcza podręcznik akademicki: „Historia Polski 1795–1918”), prace poświęcone Rosji i relacjom polsko-rosyjskim, jak również dziejom Krakowa. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2005).

« Powrót do Leksykonu