Ledwoch Andrzej

Andrzej Ledwoch – według raportu WSI, sporządzonego przez komisję weryfikacyjną WSI, Andrzej Ledwoch był informatorem WSI. Na 92 stronie raportu napisano: „Do współpracy został wytypowany jeszcze jako absolwent Wydziału Zarządzania UW i Podyplomowego Studium Dziennikarskiego UW oraz student Instytutu Krajów Rozwijających się Wydziału Geografii UW. 6 października 1989 r. mjr Zbigniew Demski (jego późniejszy oficer prowadzący) uznał, że za werbunkiem przemawia wykształcenie A. Ledwocha i fakt, że wkrótce planował objąć pracę w Polskiej Agencji Prasowej.

Po spotkaniu z kandydatem 30 stycznia 1991 r. ppłk Zbigniew Demski wnioskował o wykorzystanie go przez Wywiad Wojskowy. Odtąd A. Ledwoch posługiwał się w pracy operacyjnej pseudonimem „ALF”. W momencie rekrutacji Ledwoch pracował w „Trybunie”, a następnie w redagowanej przez Krzysztofa T. Toeplitza „Nowej Europie”, gdzie wszedł do zespołu obsługi parlamentarnej.” Służby były zadowolone z pracy dziennikarza, doszło więc do spotkania Ledwocha i jego oficera prowadzącego z z ppłk Gryzą, szefem Oddziału Centrali Wywiadu Wojskowego.

W trakcie tej rozmowy, poruszono temat opisywania WSI w prasie codziennej i „ALF” zgodził się opublikować w „Nowej Europie” artykuł, który na podstawie materiałów dostarczonych mu przez WSI miał pozytywnie opisywać te służby. Zobowiązał się też do napisania dwóch artykułów na temat afery w przedsiębiorstwie „Łucznik” oraz na temat handlu bronią, które po konsultacji miały zostać opublikowane w prasie. Jak podano w raporcie: „W uznaniu zasług Andrzej Ledwoch został tajnym współpracownikiem zwolnionym z obowiązku złożenia „podpisu pod deklaracją współpracy”. Od 1996 roku pracował jako rzecznik prasowy prezesa BGŻ, zbierał tam dla WSI m.in. informacje o podmiotach gospodarczych.

« Powrót do Leksykonu