Madejczyk Andrzej

Andrzej Madejczyk ps. „Lakar” – oficer wywiadu PRL pracujący w Wydziale XIV, czyli najtajniejszej komórce PRL-owskiego wywiadu. W swojej pracy udawał szpiega innego wywiadu, w żargonie służb metoda ta nazywana jest „pod obcą banderą”. Twierdził, że jest pracownikiem BND, czyli zachodnioniemieckiej tajnej służby. Udało mu się zwerbować do współpracy m. in. ojca Konrada Hejmę. Podczas pobytu w Rzymie prowadził Dominika Morawskiego, znanego dziennikarza współpracującego ze służbami specjalnymi. Madejczyk był podejrzewany, że w pewnym okresie rzeczywiście przeszedł na stronę BND. Jest to postać bardzo tajemnicza, dokumenty na temat Madejczyka nie znajdują się w jawnych zbiorach IPN. W latach 90. opublikował kilka felietonów na łamach tygodnika NIE.

« Powrót do Leksykonu