Olechowski Andrzej

Andrzej Olechowski – ur. 9 września 1947 r. w Krakowie, polski polityk i ekonomista. Minister finansów w 1992 roku oraz minister spraw zagranicznych w latach 1993–1995. Kandydat na Prezydenta RP w 2000 i w 2010 roku, jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej.  W latach 1985–1987 był pracownikiem Banku Światowego. W okresie pracy w instytucjach międzynarodowych współpracował z wywiadem. Był kontaktem operacyjnym Gromosława Czempińskiego. W 1987 roku powrócił do pracy w Polsce, objął funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu po stronie rządowej w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej. W latach 1989–1991 pełnił funkcję pierwszego zastępcy prezesa NBP.

Od 28 lutego 1992 roku był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego. Złożył dymisję 7 maja, która została przyjęta przez Sejm 5 czerwca, tuż przed udzieleniem całemu gabinetowi wotum nieufności. Został doradcą ds. ekonomicznych prezydenta Lecha Wałęsy. Był ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Na pewien czas wycofał się z polityki, by w 2000 roku wystartować w wyborach prezydenckich, w których zajął drugie miejsce przegrywając z Aleksandrem Kwaśniewskim. W 2001 roku został jednym z założycieli Platformy Obywatelskiej obok Donalda Tuska i Macieja Płażyńskiego.

« Powrót do Leksykonu