Kierpal Antoni

Antoni Kierpal – ur. 1898 roku w Łodzi, zm. 3 lutego tamże – polski malarz. Lekcje rysunku pobierał pod okiem Szczepana Andrzejewskiego, od 1920 roku studiował malarstwo ścienne, następnie pobierał prywatne lekcje malarstwa u Maurycego Trębacza, a później w Monachium. Założył na Helu Salon Sztuki, który funkcjonował do czasu wybuchu II wojny światowej.

Cześć jego prac znajduje się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, inne w kolekcjach prywatnych. Swoją twórczością Kierpal upamiętniał i obrazował pracę ludzi morza oraz nadmorskie krajobrazy. Spoczywa na Cmentarzu św. Franciszka w Łodzi.

« Powrót do Leksykonu