Attaché wojskowy

Attaché wojskowy – oficer przydzielony do misji dyplomatycznej ambasady lub poselstwa, reprezentujący w obcym państwie siły zbrojne swego kraju i zajmujący się sprawami wojskowymi w ramach działalności misji

« Powrót do Leksykonu