Babimost

Babimost –  miasto w zachodniej Polsce, w województwie lubuskim. Po 1793 roku, w wyniku II rozbioru Polski, Babimost znalazł się w granicach Prus. W latach 1807–1815 Babimost należał do Księstwa Warszawskiego. Podczas Powstania wielkopolskiego Babimost został zajęty przez oddział powstańczy pod dowództwem Józefa Kudlińskiego, zakreślając najdalszy zasięg Powstania na zachodzie. Mimo tego, na mocy traktatu wersalskiego, w 1919 roku Babimost pozostał w granicach Niemiec. Do Polski został przyłączony dopiero po II wojnie światowej, w ramach tzw. Ziem Odzyskanych.

« Powrót do Leksykonu