Baretka

Baretka – znak noszony zamiast orderu, odznaczenia lub zaszczytnego wyróżnienia, mały odcinek wstążki odpowiadającej wstążce danego odznaczenia. Baretki nosi się po lewej stronie piersi, w kolejności określonej przez starszeństwo odznaczeń, od środka piersi i od góry do dołu.

« Powrót do Leksykonu