batorówka

batorówka – szabla polska, której nazwa pochodzi od osoby króla Stefana Batorego.

Charakteryzowała się specyficznymi formami dekoracyjnymi trawionymi lub rytymi, jak i nabijanymi złotem. Często batorówki posiadały wizerunek Stefana Batorego z napisem „herbu rodziny Batorych Wilcze Kły oraz napisem z tytulaturą króla w języku łacińskim.

Używano ich do końca pierwszej połowy XVIII wieku. Były te jedne z pierwszych szabel polskich, na których umieszczano wizerunki władcy. Mylne jest pojęcie, że szable „batorówki” były szablami należącymi do samego króla Stefana Batorego.

« Powrót do Leksykonu