Beresteczko

Beresteczko – miasto na Ukrainie w obwodzie wołyńskim. W 1569 roku wraz z Wielkim Księstwem Litewskim włączona do Korony. W XVI wieku uzyskała prawa miejskie. Początkowo własność Prońskich,  w XVI/XVII wieku ważny ośrodek arian. W 1651 roku miała miejsce zwycięska bitwa wojsk polskich pod dowództwem króla Jana II Kazimierza nad wojskami kozacko-tatarskimi. Od 1765 własność Zamoyskich, następnie od 1795 Platerów. Od 1795 w zaborze rosyjskim. W latach 1919–1939 w Polsce. W latach 1939–1941 pod okupacją sowiecką, następnie w latach 1941–1944 niemiecką. W latach 1945–1991 w ukraińskiej SRR.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *