Bereza Kartuska

Bereza Kartuska – obóz dla więźniów politycznych w Berezie Kartuskiej istniejący w latach 1934–1939. Osadzano w obozie na podstawie decyzji administracyjnej bez prawa apelacji na okres 3 miesięcy. Osadzenie mogło być przedłużone na kolejne 3 miesiące (znane są przypadki osadzenia trwającego rok).

« Powrót do Leksykonu