Biecz

Biecz – miasto w województwie małopolskim. Biecz jako gród powstał na przełomie X-XI wiekuNadanie praw miejskich przed 1351 (prawdopodobnie w 1257 roku). W XIV–XVII w. ośrodek rzemieślniczy (gł. sukiennictwo i płóciennictwo) i handlu; od 1772 w zaborze austriackim, a w końcu XIX w. rozwój przemysłu naftowego, handlu, kultury. W czasie okupacji niemieckiej w 1942 getto. W mieście znajduje się zabytkowy układ urbanistyczny miasta: późnogotycki kościół z 1521 z dzwonnicą obronną (XV/XVI w.),  ratusz — z około 1830.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz