Bielsko-Biała

Bielsko-Białamiasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, na Pogórzu Śląskim, u stóp Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, nad rzeką Białą. Miasto jest dziś istotnym ośrodkiem kulturalnym, turystycznym, akademickim i gospodarczym.

Miasto powstało oficjalnie w 1951 roku, ale jego historia jest znacznie dłuższa. W XIII wieku powstało Bielsko jako ośrodek handlu, sukiennictwa i ceramiki by następnie zostać księstwem. Biała powstała w ok. 1560 roku jako osada tkaczy. Ośrodek bielsko-bialski był jednym z największych ośrodków przemysłowych ówczesnych Austro-Węgier. Istotnym cechą miasta była wielonarodowość oraz różnorodność religijna (katolicy, protestanci i żydzi). Podczas II Wojny Światowej miasto szczęśliwie uniknęło zniszczeń.

« Powrót do Leksykonu