Błażowa

Błażowa – miasto w województwie podkarpackim.

Pierwsza wzmianka o Błażowej pochodzi z 1429 roku. Nazwa Błażowa (dawniej Błażejowa) wywodzi się od Błaża (Błażeja), zapewne imienia zasadźcy lub pierwszego jej właściciela. Wcześniej jeszcze znana jako Złotowieniec – według legendy miał taką nazwę nadać król Władysław II Jagiełło gdy przejeżdżał obok osady i spostrzegł, że naokoło rosną złociste łany zboża. Prawa miejskie Błażowa otrzymała w 1770 roku. W latach 1772-1918 miasto znajdowało się w zaborze austriackim. W okresie międzywojennym miały miejsce strajki chłopskie, a w okresie okupacji niemieckiej miasto było ośrodkiem ruchu oporu. Dużą część ludności Błażowej stanowili Żydzi. W latach dwudziestych XX wieku stanowili ok. 18% ludności miasta. W czasie drugiej wojny światowej w Błażowej funkcjonowało getto, zlikwidowane 26 czerwca 1942. Większość błażowskich Żydów została przesiedlona do getta w Rzeszowie, a następnie zamordowana przez Niemców.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz