Smólski Bogusław

Bogusław Smólski – ur. 29 maja 1947 r. w Raciborzu, elektronik, profesor, generał brygady Wojska Polskiego, były komendant-rektor Wojskowej Akademii Technicznej.  W latach 1993-2003 zajmował w MON kierownicze stanowiska, związane z zarządzaniem i nadzorem nad projektami badawczymi. Był radcą w gabinecie ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego. Od 2003 do 2007 roku był rektorem Wojskowej Akademii Technicznej. Kontrola NIK w Akademii wykazała, że gen. Smólski był osobą odpowiedzialną za liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu uczelni. W lutym 2007 roku, Smólski został pełnomocnikiem ministra obrony narodowej ds. reformy szkolnictwa wojskowego, a od lipca 2007 roku dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

« Powrót do Leksykonu