Bohater Pracy Socjalistycznej

Bohater Pracy Socjalistycznej – tytuł przyznawany w latach 1938-1991 przez Radę Najwyższą ZSRS za szczególne zasługi dla Państwa Sowieckiego. Pierwszy tytuł Bohatera Pracy Socjalistycznej uzyskał Józef Stalin w 1939 roku.

« Powrót do Leksykonu