Hulewicz Bohdan

Bohdan Hulewicz – ur. 20 czerwca 1888 r. w Kościankach, zm. 31 lipca 1968 r. polski literat, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, uczestnik Powstania wielkopolskiego. W czasie nauki był członkiem Towarzystwa Tomasza Zana i Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. W czasie I wojny światowej służył w armii niemieckiej. W listopadzie 1918 roku zdezerterował z armii niemieckiej i powrócił do Poznania. Koordynował organizację oddziałów Powstania wielkopolskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wstąpił do Wojska Polskiego. W czasie II wojny światowej był internowany w Rumunii, a następnie w Niemczech.

« Powrót do Leksykonu