Brodnica

Brodnica – miasto w województwie kujawsko-pomorskim.

Pierwszy zapis dotyczący spalenia grodu Straisberg przez Jaćwingów odnotowany został w kronice Piotra z Dusburga w 1263 r. Drugi zapis o ataku Litwinów na osadę Brodnicę pochodzi z 1298. Po raz pierwszy jako „civitas” – a więc miasto, lokowane na prawie niemieckim – Brodnica była wzmiankowana w 1317 roku. W 1466 roku Brodnica wraz z Prusami Królewskimi weszła w skład Polski. W latach 1553 i 1661 miasto zostało zniszczone podczas pożarów. Jednym z najsławniejszych mieszkańców Brodnicy była księżniczka Anna Wazówna siostra króla polskiego Zygmunta III Wazy. Od 1772 roku Brodnica leżała w granicach Prus, w latach 1806–1815 należała do Księstwa Warszawskiego, następnie znów do Prus i (od 1817) Prus Zachodnich. Do Polski powróciła po okresie zaborów w 1920 na mocy traktatu wersalskiego. 5 sierpnia 1920 roku w wyniku kontrofensywy wojsk bolszewickich Brodnica zostaje zdobyta. Przez trzy sierpniowe dni miasto pozostaje pod ich okupacją.  pierwszych dniach września 1939 Brodnica znalazła się pod okupacją niemiecką. Okupację niemiecką zakończyła ofensywa Armii Czerwonej, której oddziały zajęły Brodnicę (1945).

« Powrót do Leksykonu