broń biała

broń biała – wszelka broń poza bronią palną i miotającą wchodząca w zakres broni zaczepnej.

Dzieli się na broń sieczną, broń drzewcową i broń obuchową. Obecnie w wojsku nie odgrywa ważnej roli – zazwyczaj występuje tam w roli broni siecznej (noże). Broń sieczna potocznie nazywana jest bronią białą.

« Powrót do Leksykonu