Kamiński Bronisław

Bronisław Kamiński – ur. 20 lutego 1940 r., inżynier rolnik, specjalista w zakresie ochrony przyrody, polityk. Ukończył studia, odbył staż i uzyskał doktorat w instytucie Melioracji Wodnej w Moskwie. Do kraju powrócił w 1963 roku i został asystentem w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. W tym okresie został członkiem ZSL. W lutym 1989 roku został Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w randze podsekretarza stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, a następnie ministrem ochrony środowiska i zasobów naturalnych w komunistycznym rządzie. Otrzymał stanowisko ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w tzw. pierwszym niekomunistycznym rządzie w Polsce. Po przekształceniu ZSL w PSL został członkiem tej partii.

« Powrót do Leksykonu