Brześć

Brześć – miasto na Białorusi, u ujścia Muchawca do Bugu. Ośrodek przemysłowy, węzeł kolejowy i drogowy na granicy z Polską, port rzeczny. Do 1945 roku Brześć znajdował się w Polsce, później stał się ośrodkiem kultury polskiej na Białorusi. W czasie II wojny światowej Brześć znalazł się pod okupacją sowiecką, a następnie niemiecką. W czasie okupacji sowieckiej, z więzienia w Brześciu została wywieziona grupa polskich więźniów politycznych. Zostali oni rozstrzelani w nieznanym miejscu i pochowani w Kuropatach pod Mińskiem. Była to grupa zamordowana w ramach zbrodni katyńskiej z tzw. białoruskiej listy katyńskiej.

« Powrót do Leksykonu