Brzeżany

Brzeżany – miasto w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie. Prywatne miasto szlacheckie lokowane w 1530 roku. Do 1945 w granicach Polski. W połowie XIV wieku przyłączone przez Kazimierza Wielkiego do Królestwa Polskiego. Po I rozbiorze Polski w latach 1772–1918 – miasto powiatowe w Królestwie Galicji i Lodomerii w składzie monarchii Habsburgów i Cesarstwa Austrii, a od 1866 Austro-Węgier. W latach 1916-1917 zacięte walki wojsk rosyjskich i austro-węgierskich

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz