Cekaem

Ciężki karabin maszynowy (cekaem) – automatyczna broń strzelecka zespołowa, karabin maszynowy strzelający amunicją karabinową. Przeznaczony jest do niszczenia grupowych celów żywych, środków ogniowych, lekko opancerzonego sprzętu i nisko lecących celów powietrznych.

« Powrót do Leksykonu