Celibat

Celibat (caelebs – samotny, bez żony) – sposób życia, który polega na dobrowolnym zaniechaniu wstępowania w związek małżeński i zachowanie abstynencji seksualnej. Celibat ma charakter religijny i jest praktykowany w wielu religiach świata, w tym w chrześcijaństwie.

« Powrót do Leksykonu