Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego

Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego – konspiracyjne kierownictwo polskiego ruchu ludowego w czasie II wojny światowej. Zostało utworzone w lutym 1940 roku przez Macieja Rataja, który powołał do współpracy Józefa Niećkę, Józefa Grudzińskiego i Stanisława Osieckiego. CKRL powołało ludową organizację konspiracyjną Stronnictwo Ludowe Roch. CKRL sprawowało zwierzchnictwo nad całością politycznej i wojskowej działalności konspiracyjnego ruchu ludowego.

« Powrót do Leksykonu