Chatyń

Chatyń – uroczysko w rejonie łohojskim, obwodu mińskiego Białorusi. W tym miejscu położona była wieś, która została spalona wraz z mieszkańcami 22 marca 1943 roku przez komando SS pod przewodnictwem Oskara Dirlewangera oraz 118. Batalion Policji Pomocniczej, złożony z ukraińskich ochotników, członków OUN i byłych żołnierzy Armii Czerwonej, którzy po wzięciu do niewoli przez Niemców przeszli na ich stronę. Miejscowość została wybrana przez sowieckie władze na miejsce pamięci, z powodu podobieństwa nazwy Chatyń do Katyń, co miało służyć dezinformacji na temat zbrodni katyńskiej (kłamstwo katyńskie) i zrzuceniu winy za nią na Niemców.

« Powrót do Leksykonu