Chodecz

Chodecz – miasto w województwie kujawsko-pomorskim. Prywatne miasto, które otrzymało prawa miejskie w 1442. Po raz pierwszy nazwa Chodecz wymieniona w XIV wieku. W XVII wieku w wyniku wojen szwedzkich nie polepszyło swojej sytuacji gospodarczej. Przemieniło się na nowo w osadę wiejską z powodu pożarów i grabieży i zaczęło upadać. W wyniku drugiego rozbioru Chodecz znalazł się pod okupacją pruską. W 1822 przywrócone zostały osadzie prawa miejskie. W styczniu 1945 do miasta wkroczyła Armia Czerwona.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz