Cieszewski Chris

Chris Cieszewski, właśc. Krzysztof Cieszewski – ur. 1957 r., amerykański naukowiec polskiego pochodzenia, doktor pracujący na stanowisku profesora (wykładowcy) w University of Georgia w Stanach Zjednoczonych. Wchodzi w skład komitetów redakcyjnych 5 międzynarodowych czasopism naukowych i pracuje jako recenzent dla 23 międzynarodowych czasopism naukowych. Zajmuje się modelowaniem matematycznym stosowanym w inżynierii leśnej i uczestniczy w projektach badawczych finansowanych przez Departament Rolnictwa USA. Współpracuje z Zespołem Parlamentarnym ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M w Smoleńsku, choć formalnie nie jest jego ekspertem. Przygotował tez anglojęzyczną stronę internetową poświęconą Konferencji Smoleńskiej.

« Powrót do Leksykonu