Chrześcijańskie Zjednoczenie Ludowe

Chrześcijańskie Zjednoczenie Ludowe – polska partia chrześcijańsko-demokratyczna. Powstała w 1920 roku, z inicjatywy Wojciecha Korfantego. Założenia ideowe partii opierały się na wytycznych encykliki „Rerum novarum”. Było to m.in. rozwiązanie kwestii społecznej, które miało się dokonać na drodze ewolucyjnego przekształcenia ustroju kapitalistycznego w chrześcijańsko-społołeczny. Od 1925 roku funkcjonowało pod nazwą Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji.

« Powrót do Leksykonu