Bielecki Czesław

Czesław Bielecki – ur. 3 maja 1948 r. w Warszawie, polski architekt pochodzący z zasymilowanej inteligencji żydowskiej, publicysta i polityk, działacz opozycji w PRL, poseł na Sejm. W 1968 roku brał udział w wydarzeniach marcowych, został aresztowany za próby koordynowania protestu studentów Politechniki i Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował z paryską „Kulturą” i publikował liczne artykuły w prasie podziemnej. Od 1980 roku należał do NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się i zaangażował w działalność wydawnictw podziemnych. Był dwukrotnie aresztowany: w maju 1983, a następnie w kwietniu 1985 roku, oskarżony o próbę obalenia ustroju. W trakcie osadzenia, domagając się przyznania mu statusu więźnia politycznego, prowadził głodówkę, podczas której był dokarmiany przymusowo.

W latach 1990–1995 jako doradca prezydenta Lecha Wałęsy zasiadał w Radzie ds. Stosunków Polsko-Żydowskich oraz kierował Zespołem ds. Reformy Administracji Publicznej. Był też doradcą w rządzie Jana Olszewskiego. W 1995 roku założył Komitet Stu, przekształcony następnie w partię Ruch Stu. W 1997 roku został posłem wybranym z listy AWS. W wyborach samorządowych w 2010 roku był bezpartyjnym kandydatem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy, w których zajął drugie miejsce.

« Powrót do Leksykonu