CzKa

CzKa – sowiecka policja polityczna. „Czeka” to skrót nazwy sowieckiego organu odpowiedzialnego za represje w Rosji Sowieckiej w latach 1917–1922. Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja do Spraw Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem – w skrócie WCzK, zwana potocznie Czeka lub Czieriezwyczajka. Potocznie nazywano tak także dalsze sowieckie służby, powstałe po przekształceniu Czeki: NKWD i KGB.

« Powrót do Leksykonu