Urbanowicz Danuta Romana

Danuta Romana Urbanowicz (ur. 14 czerwca 1926 w Wilnie, zm. 15 marca 1989 w Warszawie) – polska aktorka teatralna, a także malarka.

Ukończyła Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, pracowała w Teatrze Nowym w Warszawie, zwalniana kilka razy z pracy, na skutek listu napisanego do Józefa Cyrankiewicza została uznana za psychicznie chorą, aresztowana i skierowana w szpitalu psychiatrycznym. Wówczas rozpoczęła także malowanie obrazów, które były uzewnętrznieniem jej osobistych lęków i świadectwem choroby psychicznej.

« Powrót do Leksykonu