Delegatura Sił Zbrojnych

Delegatura SZbrojnych na Kraj (DSZ) – formacja zbrojna polskiego podziemia antykomunistycznego, powstała po rozwiązaniu organizacjiNIE” 7 maja 1945 roku rozkazem p.o. Naczelnego Wodza gen. Władysława Andersa, w celu prowadzenia walki zbrojnej z okupantem sowieckim. Na jej czele stanął płk Jan Rzepecki, który na swego następcę, w wypadku aresztowania, wyznaczył płk dypl. Janusza Bokszczanina. Delegatura istniała do 6 sierpnia 1945 roku, kiedy została rozwiązana rozkazem płk. Rzepeckiego. W jej miejsce 2 września tego roku, powołano do życia polityczną w założeniu organizację: Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”.

« Powrót do Leksykonu