Dłubnia

Dłubnia – rzeka o długości 49 km w województwie małopolskim.  Lewy dopływ Wisły. Inne nazwy: Glanówka, Gorąca. Źródła na Wyżynie Olkuskiej. Następnie płynie przez Wyżynę Miechowską, Płaskowyż Proszowicki do Niziny Nadwiślańskiej. Przepływa przez Imbramowice, Wysocice, Sieciechowice, Michałowice, Raciborowice, Batowice. Ujście w Krakowie, poniżej Nowej Huty.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz