Kofman Dominik

Dominik Kofman – od 1945 roku tworzył komórki PPR w powiecie Mława, a w 1946 roku został sekretarzem gminy. W okresie referendum w 1946 roku był przydzielony do grupy zbrojnej w powiecie mławskim. 12 września 1946 roku został informatorem Informacji Wojskowej ps. „Pilot”. Po przejściu do rezerwy Dominik Kofman podjął pracę w Wydziale V WUBP w Łodzi. Wydziały V w województwach podlegały Departamentowi V społeczno-politycznemu kierowanemu przez Julię Brystygierową. Była to jednostka zwalczająca opozycję i kościół. Odszedł z WUBP w 1950 roku aby rozpocząć studia na Politechnice. W 1952 roku przyjęty został do MSZ i po roku został wysłany na pięć lat do Paryża do pracy w dziale prasowym ambasady. Od 1961 do 1966 roku przebywał w USA na stanowisku attache prasowego, a wkrótce po powrocie do kraju znalazł się znów w Paryżu. Udostępniał bezpiece swoje mieszkanie na lokal kontaktowy.

« Powrót do Leksykonu