Meisels Dow Ber

Dow Ber MeiselsDow Ber Meisels – ur. 1798 r. w Szczekocinach, zm. w 1870 r. lub 15 lutego 1878 w Warszawie,  rabin krakowski, następnie warszawski, opowiadał się za udzielaniem poparcia przez Żydów Polakom walczącym z Rosjanami, sympatyzował z powstaniami narodowowyzwoleńczymi. M.in. dostarczał broń dla walczących w Powstaniu listpadowym, brał także udział w Powstaniu krakowskim z 1846 roku.

W 1848 roku wydał odezwę do Żydów polskich, w której wzywał ich do poparcia dążeń uczestników Wiosny Ludów. W 1856 roku został nadrabinem w Warszawie. W synagogach warszawskich wzywał po polsku do jedności Żydów z Polakami w walce wyzwoleńczej. Był także członkiem Delegacji Miejskiej. Kiedy wybuchło Powstanie styczniowe w 1863 roku został zmuszony przez władze carskie do opuszczenia Królestwa Polskiego.

« Powrót do Leksykonu